Μονογονεϊκή Οικογένεια - Single ParentsSingle Parents ή Μονογονεϊκή Οικογένεια.


single parents


Ο Σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ για τα δικαιώματα μονογονεϊκών οικογενειών.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο ένας γονέας για το παιδί, δηλαδή όταν ο άλλος ποτέ δεν υπήρξε ή έχει αποβιώσει, τότε και μόνο τότε πρέπει να μιλάμε για μονογονεϊκή οικογένεια.


Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων ή παιδιών εκτός γάμου, τα παιδιά έχουν δύο οικογένειες, μία με τον πατέρα και μία με την μητέρα (Το επιστημονικά ορθό είναι να μιλάμε για οικογενειακές σχέσεις με δύο γονείς σε διαφορετικά σπίτια).


Εκτός από την σπάνια και τραγική περίπτωση θανάτου του ένα γονέα, συνήθης είναι η περίπτωση της συνειδητής επιλογής του γονέα να γεννήσει ένα παιδί μόνος του.

Με τις νέες ιατρικές μεθόδους και με τις νομικές και κοινωνικές εξελίξεις, ένας άντρας ή μια γυναίκα μόνος τους μπορεί ελεύθερα να επιλέξει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί χωρίς άλλο γονέα. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι το προϊόν ωριμότητας και συνειδητής επιλογής και όχι παρορμητική και επιπόλαια.

Σε κάθε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας πρέπει οι οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες να στηρίζουν τον μονογονέα στην αποκλειστική ανατροφή του παιδιού.

Ο πιο πάνω ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας δινόταν από τα κρατικά όργανα μέχρι λίγα χρόνια πριν. Πρόσφατα όμως ακόμα και με κρατικά έντυπα προστίθεται η περίπτωση των διαζευγμένων μητέρων στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εάν έχει μονογονεϊκή οικογένεια η μητέρα με το παιδί, τότε δεν έχει και ο πατέρας με το παιδί μονογονεϊκή οικογένεια ;


Η διαστρέβλωση εξυπηρετεί σκοπιμότητες μιας και τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν χωρίσει ή δεν έχουν παντρευτεί έχουν δύο οικογένειες, μία με κάθε γονέα.

Αντίθετα με το τι επιχειρείται, τα όργανα του κράτους οφείλουν να προστατεύσουν τις οικογενειακές σχέσεις με τον γονέα με τον οποίο το παιδί δεν συγκατοικεί.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα επιδόματα θα διατίθενται σε αυτούς που τα χρειάζονται γιατί μεγαλώνουν παιδιά μόνοι τους γιατί δεν υπάρχει άλλος γονέας.

Ακόμα και αν ακόμα υποθετικά έπρεπε τα κρατικά όργανα να μοιράζουν επιδόματα θα έπρεπε αυτά εξίσου να μοιράζονται και στους δύο διαζευγμένους γονείς

Σε αντίθετη περίπτωση αυθαίρετα τα κρατικά όργανα θα εξομοίωναν νομικά και ηθικά τον γονέα που ζει με τον γονέα που δεν ζει ή που δεν υπήρξε ποτέ.


Πηγή: Single Parent

No comments:

Post a Comment