Δανία: Νέος Νόμος για την Γονική Μέριμνα 2012

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μας Δανία: "Το Διαζύγιο είναι Άνισο για τους Μπαμπάδες", βλέπουμε ότι τα παράπονα που κάνουν οι οργανώσεις των Μπαμπάδων σχετικά με την Συνεπιμέλεια, και συγκεκριμένα ο σύλλογος των μπαμπάδων "Foreningen Far" στην Δανία, επηρεάζουν και εισακούονται από τις κυβερνήσεις, έτσι ώστε να γίνεται το καλύτερο για τα παιδιά και για τους χωρισμένους γονείς.Μακάρι το ίδιο να γινόταν και στην χώρα μας.  


Νόμος για την Γονική Μέριμνα 2012. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2012 
Η βασική Αρχή, να μοιράζονται την ευθύνη και οι δύο γονείς της από Κοινού Επιμέλειας, εξακολουθεί να ισχύει, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής του Νόμου είναι το καλύτερο για τα συμφέροντα του παιδιού, ο νόμος προβλέπει τα εξής: 

  • Αν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασίας των γονέων, ΔΕΝ μπορεί να γίνει κατάργηση, της από Κοινού Επιμέλειας, 
  • Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις απόρριψης της αλλαγής της επιμέλειας ή διαμονής χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι συνθήκες
  • Υπάρχει Κοινή Ευθύνη για την μεταφορά του παιδιού
  • Μπορεί να υπάρχει επαφή του παιδιού και με οποιονδήποτε άλλον, εκτός από τους γονείς του παιδιού
  • Μόνο η κρατική διοίκηση μπορεί να ασχοληθεί με τις Αποφάσεις σχετικά με την επαφή (επικοινωνία)
  • Θα πρέπει να τίθονται σε εφαρμογή συνομιλίες με τα παιδιά, ως προς το συμφέρον των παιδιών
  • Πρέπει να παρέχεται στους γονείς το δικαίωμα συνομιλίας σχετικά με τον χαρακτήρα του παιδιού
  • Είναι δυνατόν να λαμβάνονται απόψεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους γονείς
  • Υπάρχει μια αλλαγή στη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, για τους γονείς που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια
  • Υπάρχει μια ετήσια αξιολόγηση του νόμου

No comments:

Post a Comment