Δανία: Το Διαζύγιο είναι Άνισο για τους Μπαμπάδες

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Όταν το Κοινοβούλιο της Δανίας (Folketing) το 2007, ψήφισε νόμο για τη γονική ευθύνη, ένας από τους στόχους του, ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι πατέρες θα έχουν ίση μεταχείριση με τις μητέρες σε περιπτώσεις διαζυγίου που αφορούν τα παιδιά.


Όπως προκύπτει ακόμα και τώρα, εξακολουθεί να είναι εξίσου σπάνιο να ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο στους πατέρες, αναφέρει η Δανική εφημερίδα "Information".
"Είναι μια παλιομοδίτικη δεδομένη άποψη ότι η μητέρα είναι με βεβαιότητα ο καλύτερος γονέας, είναι μια άποψη που εξακολουθεί να επικρατεί όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση, αλλά και γενικότερα στους δικαστές που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές", λέει ο Lars Borring, ο οποίος υπήρξε δικηγόρος οικογενειακών διαφορών για 40 χρόνια.

Καμία αλλαγή σε 30 χρόνια


Όταν έχουμε ένα ζευγάρι σε διαζύγιο με παιδιά, γίνεται διάκριση μεταξύ του ημεδαπού γονέα και του αλλοδαπού γονέα.
Ο/Η ημεδαπός/η  γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού λαμβάνει το επίδομα τέκνου, ενώ ο/η αλλοδαπός/η γονέας δεν έχει τέτοια πρόσβαση.
Το 2007, οι πατέρες είχαν την επιμέλεια των παιδιών στο 11,8 τοις εκατό του συνόλου των υποθέσεων διαζυγίου. Μέχρι το 2011 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί ελαφρώς στο 12,6 τοις εκατό, αλλά αυτό το ποσοστό ήταν στην πραγματικότητα χαμηλότερο από ότι το 1980, όταν το σύνολο ήταν 13,3 τοις εκατό.
"Είναι τόσο μικρά τα ποσοστά, για να δούμε πώς η ισότητα έχει σταματήσει σε αυτόν τον τομέα για σχεδόν 30 χρόνια" είπε ο Lars Borring στην "Information".
Τονίζει ότι αν και η γονική πράξη ευθύνης υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό, δεν έχει πετύχει


Πατέρες σε μια αδιέξοδη κατάσταση


Ο Σύλλογος "Foreningen Far", ο οποίος υποστηρίζει τα δικαιώματα των πατέρων, είναι έκπληκτος από τα στοιχεία.
"Η άποψή μας είναι ότι τα παιδιά ωφελούνται περισσότερο όταν έχουν και τους δύο γονείς στη ζωή τους. Γι 'αυτό είναι εκπληκτικό για μας ότι ο Νόμος δεν έχει παρέμβει, όπως είχε υποσχεθεί" λέει ο Lars Hansen, Πρόεδρος του Συλλόγου του τμήματος της Κοπεγχάγης.
"Δεν είναι μόνο ότι οι πατέρες είναι σε μια κατάσταση εντελώς απίθανη. Δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών".


πηγή: http://www.dr.dk

No comments:

Post a Comment