Είναι αλήθεια ότι οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» δεν πληρώνονται;


Είναι αλήθεια ότι οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» δεν πληρώνονται;

Μάρτυρες του Ιεχωβά ασκούν το έργο του προσηλυτισμού. Πληρώνονται άραγε γι’ αυτό;


Πολλές φορές, οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά», κατηγορούν τους ιερείς σε Χριστιανούς, ότι πληρώνονται. 
Ενώ, αυτοί λένε ότι δεν πληρώνονται. Λένε «δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε».
Είναι λοιπόν αλήθεια ότι κανένας «Μάρτυρας του Ιεχωβά» δεν πληρώνεται;

Να παρουσιάσουμε μερικά ντοκουμέντα, ώστε να πληροφορηθούν οι Χριστιανοί μας, αν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» πληρώνονται ή όχι. 


1) Σ’ ένα βιβλίο τους που λέγετε, «ΟΔΗΓΙΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ», Εκδοθείσαι υπό της ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΟΠΙΑ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ Ν.Υ., ισχύει από της 1 Οκτωβρίου 1945, στην σελίδα 21 και παράγραφος 41, γράφουν:
«Εκτός του ελαχίστου ορίου των 175 ωρών απαιτείτε παρά ειδικού σκαπανέως ευαγγελιζομένου να κάμη τουλάχιστον 50 επανειλημμένας επισκέψεις κάθε μήνα. Αυτός θα λαμβάνη τομέα παρά του Συλλόγου είτε εις πόλιν είτε εις περιοχήν η οποία δεν ωρίσθη δια καμμίαν ομάδα ή μέρος τομέως ομάδος. Δια να δυνηθή να σταθήο ευαγγελιζόμενος αυτός εις το ειδικόν αυτό έργον ο Σύλλογος τον βοηθεί οικονομικώς…»!

2) Από το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1955, στην σελ. 75 και παρ. 166, λένε:
«Οι υπηρέται περιοχής θα λαμβάνουν ένα μικρό επίδομα από την Εταιρία κάθε μήνα…»!

3) Από το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», «ΕΣΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΗΣ», εξεδόθη εις την Ελληνικήν το 1956, στην σελ. 221, και παρ.16, έχουν γράψει:
«Επίσης, ολοχρόνιοι διάκονοι που εκτελούν ειδικό ιεραποστολικό έργο μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία κάθε μήνα για μια ονομαστική χορηγία εξόδων για να συντηρηθούν στο ειδικό έργο τους»!

4) Από το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1961, στην σελ. 59-60 και παρ. 167, έγραψαν:
«Οι υπηρέται περιοχής θα λαμβάνουν ένα μικρό επίδομα από την Εταιρία κάθε μήνα…!

5) Από την «Σκοπιά» 1971, στην σελ. 124, διαβάζουμε:
«Τι συνέβη κατόπιν; Έλαβα πρόσκλησι να εργασθώ ως ειδικός σκαπανεύς, και να διαθέτω 150 ώρες το μήνα στη διακονία λαμβάνοντας μια μετρία χρηματική συμπαράστασι από την Εταιρία»!

6) Από το βιβλίο τους, «ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΣΕΙ», εξεδόθη στην Ελληνική το 1973, στην σελ. 143-144, λένε:
«Οι ιεραπόστολοι διεξάγουν το έργο τους με το ίδιο τρόπο που το διεξάγουν οι ειδικοί σκαπανείς, διαθέτοντας ένα ελάχιστο όριο 150 ωρών το μήνα στη διακονία του αγρού.
Εν τούτοις, όσο αυτό είναι δυνατόν, η Εταιρία Σκοπιά προμηθεύει μια κατοικία, ένα ιεραποστολικό οίκο από τον οποίο ένας όμιλος απ’ αυτούς μπορούν να διεξάγουν το έργο τους και φροντίζουν ώστε να μπορούν έχουν την αναγκαία τροφή.

Επιπλέον, σε κάθε ιεραπόστολο δίδεται κάποια οικονομική βοήθεια μια φορά το χρόνο για
να προμηθεύεται ρουχισμό. Καθώς επίσης και μικρή μηναία χορηγία για προσωπικά είδη όταν αυτός ανταποκρίνεται στις μηνιαίες απαιτήσεις των 150 ωρών στην διακονία του αγρού»!

7) Από το βιβλίο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ», εκδόθηκε στην Ελληνική το 1983, σελ. 114 - 115, έγραψαν:
«Η Εταιρία δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς λόγω των υψηλών απαιτήσεων που ζητείτε από αυτούς σε ώρες»!

Βλέπετε, αγαπητοί μου Χριστιανοί;

Μόνο η Εταιρία τους έχει το δικαίωμα να δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς!
Ενώ στους κληρικούς μας απαγορεύετε!
Κατά τ’ άλλα οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» δεν πληρώνονται!

Δεν μας ενδιαφέρει αν ΟΛΟΙ δεν πληρώνονται. Σημασία έχει ότι ΚΑΠΟΙΟΙ από αυτούς πληρώνονται! 

Όπως, η Εταιρία Σκοπιά, δίνει κάποια οικονομική βοήθεια στους ειδικούς σκαπανείς τα προς το ζην, έτσι κάνει και η πολιτεία προς το κλήρο! 

Ο Ιησούς Χριστός, δεν είπε ότι ο κάθε εργάτης δικαιούται την τροφή του; «Άξιος γαρ εστίν ο εργάτης της τροφής αυτού» (Ματθ. 10:10, Λουκ. 10:7). Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ου φιμώσεις βούν αλοώντα…». «Δι’ ημάς εγράφη…». «Ούτω και ο Κύριος διέταξε τοις το ευαγγέλιον καταγγέλουσιν εκ του ευαγγελίου ζην» (1 Κορινθίους 9:9,10,14), όπως και τα επόμενα εδάφια:
(1 Τιμ. 5:17-18, Ιακ. 5:4, Λευιτ. 19:13, Μαλαχ. 3:5), δείχνουν ότι οι εργάτες είναι άξιοι του μισθού τους.

Ποιοι είναι λοιπόν οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» που θέλουν να βάλουν «φίμωτρο», στους ιερείς, να μην τρώνε από αυτό που εργάζονται; Δηλαδή επιτρέπεται ΜΟΝΟ σ’ αυτούς;!


Ο Κύριος δεν όρισε γι’ αυτούς, που κηρύττουν το ευαγγέλιο, να ζουν από το ευαγγέλιο; Έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή;
Ακόμα και τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο τον διακονούσαν οι γυναίκες από τα υπάρχοντά τους (Λουκ. 8:3). Οι ιερείς μας ως άνθρωποι δεν πρέπει να συντηρηθούν;

Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας διδάσκει:
«Πρέπει το ποίμνιο να δίδει απλόχερα στον ποιμένα υλικά αγαθά για να μην ασχολείται πια ο ποιμήν με τα βιοτικά, αλλά να αφοσιωθεί στην πνευματική του διακονία» (P.G. τ. 62, 581). Και προτρέπει: «Θρέψε τον διδάσκαλο, θρέψε τον διάκονο, θρέψε τον ιερέα» (P.G. τ. 60, 147).

Παλαιότερα, την περίοδο προ του 1945, επί χρόνια την μισθοδοσία των ιερέων είχαν αναλάβει οι πιστοί της κάθε ενορίας…

Το 1945 εκδόθηκε ο Α.Ν. 536/1945 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, του τρόπου πληρωμής αυτών και περί καλύψεως της σχετικής δαπάνης».
Από την 1 Οκτωβρίου 1945 οι ενοριακοί Ναοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής της μισθοδοσίας των ιερέων γιατί αναλαμβάνει πλέον η πολιτεία την μισθοδοσία αυτών, κατόπιν συμφωνίας που επήλθε μεταξύ αυτής και της Εκκλησίας.

Του Γεωργίου Διαμαντίδη

πηγή: agioritikovima

No comments:

Post a Comment