Τι σημαίνει Κοινή Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

κοινή επιμέλεια συνεπιμέλεια

Ο όρος ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση όπου, μετά το διαζύγιο ή το χωρισμό, οι γονείς του παιδιού επιδιώκουν να διατηρήσουν ΙΣΗ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού.


Η αρχή του όρου Κοινή Επιμέλεια - Συνεπιμέλεια (Ιταλικά: Principio di bigenitorialità) δηλώνει ότι ένα παιδί έχει πάντα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διατηρεί μια σταθερή σχέση με τους δύο γονείς του, έστω και αν αυτοί είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, εκτός αν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη για τον διαχωρισμό του / της από τον ένα ή και τους δύο γονείς.

Ένα τέτοιο δικαίωμα βασίζεται στην ιδέα ότι το να είναι κάποιος γονέας, είναι μια δέσμευση ότι ένας ενήλικος/η σέβεται τα παιδιά του / της, έτσι ώστε αυτό να μην μπορεί και δεν πρέπει να επηρεάζεται από κάθε είδους χωρισμό μεταξύ των γονέων .

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ιταλικού Συντάγματος, να είναι κάποιος γονέας είναι δικαίωμα και καθήκον. Ως δικαίωμα, δεν μπορεί να περιορίζεται από τη συμφωνία ενός τρίτου, ακόμη και αν ο τρίτος θα είναι ο άλλος γονέας. Ως καθήκον, δεν είναι δυνατόν ο γονέας να παραιτηθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα.

Η αρχή της Κοινής Επιμέλειας - Συνεπιμέλειας αντιτίθεται στη συνήθεια να χορηγείται η επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά σε έναν μόνο γονέα, και προωθεί την κοινή ανατροφή των παιδιών, ως προστασία του δικαιώματος των παιδιών να συνεχίσουν να λαμβάνουν την φροντίδα και την αγάπη κι από τους δύο γονείς.

Η αρχή αυτή ιδρύθηκε στην Ιταλία στις αρχές του 21ου αιώνα από τους συλλόγους των χωρισμένων γονέων, που για χρόνια αγωνίζονται εναντίον μιας κοινωνικής νοοτροπίας και ενός νομοθετικού και νομικού συστήματος που κάνει διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων και "τρέφει" τις συγκρούσεις μεταξύ των πρώην συζύγων, ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά. Οι σύλλογοι αυτοί στην πραγματικότητα αγωνίζονται να λύσουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με χωρισμούς και διαζύγια, από διεθνείς απαγωγές παιδιών από τους γονείς τους, από το σύνδρομο γονικής αποξένωσης, και για τα ίσα δικαιώματα μεταξύ των δύο φύλων στον τομέα των δικαστικών διαμαχών και των διαζυγίων.

Ο όρος Κοινή Επιμέλεια - Συνεπιμέλεια δεν είναι ένας νεολογισμός, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη και χρησιμοποιείται σε πολλούς επιστημονικούς όρους, όπως στην Ψυχολογία, Ανθρωπολογία και Βιολογία. Ωστόσο, η αρχική της έννοια, σχετιζόταν, ως επί το πλείστον, με τις ενωμένες οικογένειες. Ωστόσο, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 20 Νοεμβρίου 1989, αναφέρεται στο δικαίωμα ότι, ένα παιδί πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί μια ισχυρή σχέση με τους δύο γονείς του, ακόμη και αν αυτοί χωρίζουν, έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Έτσι, η έννοια της Κοινής Επιμέλειας επεκτάθηκε και στις εν διαστάσει ή διαζευγμένες οικογένειες.


No comments:

Post a Comment