Θεσσαλονίκη: Σπουδές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

25 Οκτωβρίου – 10 Νοεμβρίου
Νέα τμήματα δημιουργούνται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων σπουδαστών.

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Α) 4 έτη διδασκαλίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (120 ωρών ανά έτος, 2 φορές εβδομαδιαίως από 2 ώρες), τα οποία οδηγούν σε συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας Ε.Ν.Γ.. Οι εξετάσεις διενεργούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και παρέχουν, μετά από επιτυχή εξέταση την πιστοποίηση επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, η οποία είναι η μοναδική αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Κράτος από το 2009. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου.

Β) Τμήματα προετοιμασίας για εξετάσεις επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στα πεδία εξέτασης: Κείμενο – Εικόνες – Βίντεο. Τμήματα δημιουργούνται 3 φορές το χρόνο και διαρκούν μέχρι τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων επάρκειας Ε.Ν.Γ. ανά προκήρυξη.

Γ) Εντατικά τμήματα δημιουργούνται, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων σπουδαστών.

Δ) Τμήμα που αποτελείται από γονείς με κωφά παιδιά με στόχο την βελτίωση του επιπέδου της νοηματικής γλώσσας για την καλύτερη επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά τους.

Ε) Τμήμα Επαγγελματιών με στόχο την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας για την καλύτερη επικοινωνία με τους κωφούς πελάτες και συνεργάτες τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Α ΈΤΟΣ: 40€/μήνα
Β ΈΤΟΣ: 45€/μήνα
Γ ΈΤΟΣ: 50€/μήνα
Δ ΈΤΟΣ: 55€/μήνα
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ Ε.Ν.Γ.: 75€/μήνα


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής Ε.Ν.Γ.
Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού)
Κινητό Σχολής: 6976980573
Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 21:00


No comments:

Post a Comment