Ευρωπαϊκή οδηγία: «Γάμος στην Ελλάδα αλλά διαζύγιο σε όποια χώρα μας συμφέρει»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα υιοθέτησε, όπως έχουν ήδη κάνει άλλες 15 χώρες- μέλη, τούς κανόνες της ΕΕ που δίνουν τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι χώρες που υιοθετούν τον κανονισμό της ΕΕ για τα διαζύγια, παρέχουν στα διεθνή ζευγάρια ασφάλεια δικαίου και την αναζήτηση της πλέον ευνοϊκής νομοθεσίας σε περίπτωση διαζυγίου. 

«Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ακόμη ένα κράτος ζήτησε να συμμετάσχει στην ενισχυμένη συνεργασία, που βοηθά τα διεθνή ζευγάρια να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία διαζυγίου. Καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων δίνει τη δυνατότητα σε άνδρες και γυναίκες απ' όλη την Ευρώπη να έλθουν σε επαφή και να ερωτευτούν, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση διαζυγίου», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, Βίβιαν Ρέντινγκ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής, στόχος του κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου είναι η παροχή βοήθειας στα ασθενέστερα μέρη. Τα διεθνή ζευγάρια θα είναι σε θέση να συμφωνούν εκ των προτέρων ποιο δίκαιο θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού τους. 

Σε περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, οι δικαστές θα έχουν στη διάθεσή τους κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν ποιας χώρας η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί. 

Ο κανονισμός, που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2012, δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους περί διαζυγίου ή γάμου, ούτε προβλέπει την υιοθέτηση κανόνων που επηρεάζουν ουσιαστικά το οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών. 

«Με σχεδόν ένα εκατομμύριο διαζύγια στον χώρο της ΕΕ το 2009 (στοιχεία της Eurostat), η λύση αυτή βοηθά τα ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή ζουν μαζί σε χώρα άλλη από τη χώρα καταγωγής τους, και τα προστατεύει από πολύπλοκες, μακροχρόνιες και επώδυνες διαδικασίες», καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα διαζύγια έχει υιοθετηθεί από 16 κράτη-μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Λιθουανία και Ελλάδα.

πηγή: tanea

No comments:

Post a Comment