Δείτε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Διαζύγια που θα ισχύει πλέον και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι χώρες που υιοθετούν τον κανονισμό της Ε.Ε. για τα διαζύγια, παρέχουν στα διεθνή ζευγάρια ασφάλεια δικαίου και την αναζήτηση της πλέον ευνοϊκής νομοθεσίας σε περίπτωση διαζυγίου. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα υιοθέτησε, όπως έχουν ήδη κάνει άλλες 15 χώρες- μέλη, τούς κανόνες της ΕΕ που δίνουν τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

No comments:

Post a Comment